0901 455 789

Đá Pumice Indonesia 10-20mm (17-20kg)

250.000 

Mua bao lớn để nhận được nhiều ưu đãi về giá.

Đăng ký tư vấn