20668045_1401113133335101_1052314960_n
20668045_1401113133335101_1052314960_n
20668045_1401113133335101_1052314960_n
20668045_1401113133335101_1052314960_n

Đất Akadama

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

 

Đất Akadama là loại đất sét đỏ có nguồn gốc là đất tro núi lửa . Đất Akadama là loại đất được sấy khô có dạng hạt sau khi được sàng ra từ bột và từ đó được tách ra riêng biệt theo từng kích cỡ lớn, vừa và nhỏ tùy theo mục đích sử dụng.