19642559_1993851330849443_2938102476522180404_n

Đất Hard Akadama

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Hard Akadama là 1 loại đất đỏ được nung cháy ở nhiệt độ cao và đã được khử trùng là 1 loại đất khó vỡ .