Chính sách đổi – trả hàng

1. Đổi hàng

Quý đại lý, nhà phân phối, cửa hàng được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi của Nhà sản xuất.

Trong trường hợp không còn hàng đổi, Nhà phân phối sẽ hỗ trợ tối đa Quý đại lý để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất.

2. Trả hàng

Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý có quyền trả lại hàng cho Nhà phân phối.

Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.