Shopin

Shop Cây Trồng

Văn phòng: Số 1 Trần Trọng Kim, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: 0901 455 789

Mail: admin@shopcaytrong.com

Website: www.shopcaytrong.com

MST: 0000000000

Cấp ngày 01/05/2020 tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh