Shop Cây Trồng

  Văn phòng: Số 72 Nguyễn Ngọc Phương, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

  Điện thoại: 0901 455 789

  Mail: admin@shopcaytrong.com

  Website: www.shopcaytrong.com

  MST: 0000000000

  Cấp ngày 01/05/2020 tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh