0901 455 789

Bình tưới phun sương có nút xả áp suất, màu vàng neon 2L

70.000 

Cho phép đặt hàng trước

Đăng ký tư vấn